2012 m. lapkričio 16 d., penktadienis

Muzika

Muzikos mokytojui Juozui Lazauskui -
visą gyvenimą atidavusiam muzikai.

Berželi jaunas,
Ką dabar galvoji?
Esi be lapų,
Nes šaltas ruduo...
Tik žemei patalą
Storai nuklojai,
O pats likai
Ir be sparnų...
Yra žmonių,
Stiprių,- kaip ąžuolai,
Kurie tau tiktų
Tik į tėvus,
Nes jie siūbavo augančius
Mažyčius medelius,
Dainavo jie choru
Dainų dainelėse
Ir Vilniaus šventėse
Prie trijų Kryžių kalno,
Estradose į Lietuvą
Žiūrėjo akimis vaikų.
Tegu nuplaukia garsas
Iš visų net miestų,
Kur dirigento mostas
Prikeldavo dainas,
Senų senų laikų.
Prieš tokį žmogų
Nusilenkime kartu.


Komentarų nėra: