2012 m. lapkričio 24 d., šeštadienis

Kaimynai ir kalba
Kalbuosi su jumis
Ir ašara ištryško,
Kiek daug kalbų
Kaimyninių yra,
Norėčiau jas mokėti,
Mylėti ir visus kaimynus,
Jeigu nebūtų buvę
Karo tarp tautų...
Tas baisus žodis
Mus visus suskaldė,-
Tarsi širdis įplyšo
Ir teka kraujas iš žaizdos,
Ją taip sunku užsiūti,
Negali niekaip aprišti,
Ji beveik apvali,
Kaip mūsų visų žemė,
Kai iš jos vidurių lava
Kartais karšta ištyška,
Bet turi justi gimines
Visų senovinių genčių...


Komentarų nėra: