2013 m. rugsėjo 2 d., pirmadienis

Rugsėjo motina


Draugų foto

Užaugo trys medeliai,
Iš jų ir šešios atžalos
Šakas iškėlė,
Kai kyla vėjas,
Dilkt kaip adata į širdį,
Kad nenukristų lapas
Nuo šakos nė vienas...
Vieną toliausiai nupūtė,
O buvo toks gražus jaunėlis -
Beržo lapeliuose
Susuko volungė lizdelį
Ir per vasarą čiulbėjo,
Kai debesys juodi
Lietų žadėjo...
Išskrido, kur didžiules palmes
Supa vėjas...
Kitus pasodinau sode,
Kad akys pamatytų,
O ąžuolas bei klevas
Sūnums pasakas sakytų...
Aš – obelis prie kelio,
Kuriuo gena vėjas
Rudens pūkus išblukusius,-
Kaip galvos anūkėlių...Komentarų nėra: