2013 m. rugsėjo 17 d., antradienis

Gyvenimo vaizdeliai, anot VaižgantoGyvenimas yra dėsningas,
Istorijos kartojasi,
O ką patyrė mūsų protėviai,
Dabar kitais kampais
Tiktai rikiuojasi,-
Gal kiek tik prašmatniau...
Pro langą giminės išmetė
Mažos mamytės lopšį,
Nes buvo jau atiduota
Senelei jos dalia -
Liko našle,
Bet namuose gyveno
Brolienė jauna ir jos šeima.
Džiaugiuosi, kad tas pats
Kol kas neatsitiko man,
Nors apšaukta buvau,
Kad vyrui mirus,
Dar senelių turto trokštu,
Todėl dažnai vis aplankau.
- - -
Dabar žiūriu plačiau:
Tėvelis savo paskutinius paskolino,
Pritrūkęs sėjai
Nuvažiavo atsiimti,
Bet buvo tik šunimi aplodytas
Ir gavo dar į pakinklius basliu.
Tik dabar akys mano atsivėrė,
Nes aš paskolinau
Ir jau susigrąžinti nebesitikiu.
- - -
Vis kvietėsi senelio šeimą
Į atlaidus Skiemonių,-
Juk giminės dažnai vis atvažiuodavo:
Pririšdavo kieme vežimą,
Senelis davė arkliui avižų,
Šeimą dar kiaušiniene pavaišindavo...
Šie kviesdavo:
- Dabar tu atvažiuok pas mus.
O kartą net prisiruošė,
Seneliai nuvažiavo ir pas juos.
Dzen dobry, pani,-
Pasisveikino atvykę.
Nuo krosnies kilo šūsnis kailinių:
- Ir pavardė mums jūsų negirdėta...
Atsiprašau, neberašysiu lenkiškai,
Tiek to...
Po šitiek metų
Ir mane vis kviečiasi
Į sueigas, vakarėlius,
Kad savo eilėmis kalbėčiau
Apie gyvenimą - savo, kitų...
Ir čia pasikartojo:
Nuvežu į pakviestą vietą dovanų,
Bet nerandu sau vietos,
Kur sėdasi prašmatnesni...
Kitur užmiršta mano pavardę,
Lyg ji ir negirdėta
Tarp Anykščių baltų žirgų...
Gražiausia, kai pamiršta,
Kad aš už nugaros esu....
- - -
Galėčiau vardinti ir vėl stebėtis,
Kaip laikas gręžiasi,
Bet kiek, žmogau, tu gyveni,
Klaidas kartoji
Ir vis dar asilu lieki...
Komentarų nėra: