2013 m. rugsėjo 15 d., sekmadienis

Ką skambina varpeliaiOi, nelaiminga siela,
Kuri skrisdama į dangų
Žemėje nebe palieka nieko,
Kas ją palydėtų
Į tą ilgą kelionę,
Kur ausį veria nežinia,
Nors skambalėliai, angelų giesmė
Per dieną naktį skamba;
Ji kyla ir ištirpsta,
O žemė – kūnas,-
Koks jisai bebūtų,
Nuskriaustas ar nuodėmingas,-
Vis tiek jis - namas,
Kuris buvo skirtas jam...
Erdvė didinga pasitinka -
Tenai nėra langų
Ir sienoms vieta ten nepažymėta-,
Juk netikslinga,
Niekas negrįžo iš dangaus...
Nelaimingiausia siela,
Kurios niekas neapverkia,
Nes ašara nuplauna,
Sūriuoju vandeniu pagirdo
Ir jau laimingas pakylėtas...
Tik trumpai valandėlei pasilieka
Prie savo pastatyto namo žemėje 
Laimingi artimieji:
Iš dulkės kilęs,
Vėl dulke pavirs“...
Neverkia prie kapų tik tas,
Kas Biblijos tiesų neskaitęs
Arba suprato jas ne iki galo,
Gal savaip...
Gyvųjų daug mažiau.
- Atmink, paverk,-
Taip skambina varpeliai ir varpai.


Komentarų nėra: