2013 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis

Klouno scena


Dabar aš – klounas,
Su skrybėle skylėta
Ir išpaišytu veidu,
Kur nėra akių,
Todėl ir baltos ašaros
Kaip rudens lietūs
Nurieda su tušu...
Kada Jūs juokiatės,
Į rampą įsikibę,
Aš mėtau pieštukus:
Paimkit, nusipieškit,
Ant savo veido randus,
Kuriuos aš turiu...
Aš stoviu veidu
Į jus atsisukęs,
Kišenių daug turiu,
Bet jos vis tuščios -
Tik vienas angliukas,
Kad braukčiau pakraščius,
Baltų dažų.
Jūs ir dabar dar juokiatės?
Aš - klounas
Ir nuo aukštos scenos
Vis nulipti negaliu,
O jūsų juoką
Širdyje baltai piešiu...
Tegu.


Komentarų nėra: