2013 m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienis

Mielai draugei Rutenei Auustei


Ačiū už foto montažą

Į mano sielą
Iš jūros pakraščio
Atklydo garsas,-
Lyg fleita ar piemens dūda,
Švelniųjų rankų pakelta,-
Prie lūpų garsą gaudau,
Bučiuoju saulę Airijos -
Tokia jinai šilta...
Papučia vėjas,
Veidą gairina
Šiltų srovių gaida,
Todėl čia gėlės
Daug anksčiau pražysta,
Nei mano šalyje...
Toliau, ant kranto,
Sėdi lietuvaitė -
Kokia graži ir jos šeima,
Kada vaikutis auga,
Kitame Baltijos krante...
Undinė tamsiaplaukė,
Bet akių gelmėje,
Gyvena tėviškė -
Tai mūsų mylimiausioji,
Brangioji Lietuva...

Komentarų nėra: