2013 m. rugsėjo 25 d., trečiadienis

Mokslo šventovės


Išauga medis
Iš mažytės sėklos
Ir pats įleidžia šakneles,
Paskui papuošia stiebą lapais
Ar spyglio šakele...
Vis augama ir augama -
Tik viena kryptimi:
Aukštyn į dangų,
Kiek tik pasiekiame
Dar savo akimis...
Pirmoji sėkla – iš tėvelių,
Tai jų didi dalis,
Kad mus išleidžia į pasaulį
Per jų geras akis.
Paskui skambutis,
Kviečiantis į kelią -
Nauja dalia, nauja viltis,
Kad susirinksiu po šapelį,
Ką sako knygos - mūsų praeitis.
Pirma knyga ir joje raidelė,
Pirmoji mokytojos ateitis,
Kad vesčiau ir kitus į kelią,
Kuriuo praėjusi pati...
Gyvenimas – gyva knyga,
Kurią rašau visą gyvenimą,
Tegu ją skaito ir kiti.

Ačiū Vilniaus Lituanistikos fakultetui už dėstytojo A.Pakerio foto.Jis buvo vienas iš pirmųjų mano dėstytojų.


Komentarų nėra: