2013 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis

MokausiDar neišmokau
Padalinti meilės
Upeliui, medžiui, žemei
Ir savo vaikams,-
Visi vienodai rūpi,
Visi myli mane...
Paukštelis gieda
Ir man rūpi,
Ar išaugino jis vaikus,
Ar jie, savo lizde nutūpę,
Vėl susikurs jaukius namus...
Vis mokausi raides rašyti
Ant balto beržo,
Ant šaknies,
Kuri iš upeliuko semiasi
Ir gyvybės vandens;
Toli, toli pasiekia
Ir nuneša vaikams.
Dar neišmokau pasakyti visko,
Kas įrašyta ant vandens...
Komentarų nėra: