2013 m. rugsėjo 1 d., sekmadienis

Pirma rudens dienaKokia graži ryto žara,
Kada saulutė
Per tylų ežerą atplaukia:
Pakyla vėjas,
Sušukuoja jai kasas,
O bangų ketera
Jai veidą prausia.
Žėruoja akys mėlynos
Ir šaukia, laukia,
Kol vasaros vaivorykštės ratu
Iškyla į padangę,
Rudenio sulaukia...
Kokia graži
Pirma šalna,
Kai dažo smilkinius,
Po tik plaukus,
Kai dar žinai, kad ne žiema
Ir šaltas ledas
Ežero dar neužtraukė...
Vakaras atšventė
Jau savo vestuves,
Nuskrido saulė su kregžde,
Jaunamartės vainikas
Ant bangų siūbuoja, plaukia...
Oi, koks gražus ruduo,
Manęs dar laukia.
Komentarų nėra: