2013 m. rugsėjo 25 d., trečiadienis

Gyvenimas - vienas akordasIš kur paveldėjo žmogus
Tą muzikinį palikimą?
Upelis alma,
Skrodžia vėjas debesis,
Perkūnija grūmoja
Ir medis skyla,
Kai trenkia žaibas
Ir šerdimi nueina,
Šiurpas sudrebina šaknis...
Graži ir atmintis,
Kada pavasarį sučiulba
Daugybė paukščių miškuose,
Į dangų kyla
Vėl tos pačios gaidos -
Laukimas, nerimas
Ir dar kažkas...
Nuo pirmo būgno aido,
Kada prabilo juo žynys,
Ir iki šių dienų...
Gyvenimas – tik aidas,
Nepakartojamas akordas
Ir atmintis...
Komentarų nėra: