2012 m. kovo 17 d., šeštadienis

Pavasario palaiminimas


Skiriu Arkivyskupui J.E. Sigitui Tamkevičiui,
nešančiam žmonėms palaimą

Pavasaris –
Tai saulės patekėjimas,
Daug ankstyvesnis –
Visa valanda;
Jau prie dienos -
Gyvenimo skaidraus
Mums šiandien prisidėjo,-
Bus tiek dienos
Ir tiek nakties - lygiau.
Gėrėsimės aušra,
Pamiršim ilgą naktį,
Tiesos, pasišventimo
Bus kaskart daugiau.
Dar kartą noriu
Saulę nešti Jums
Ant savo rankos
Ir žodį, kurį girdi,
Prikelia bažnyčios varpas,
Ramybė skleidžiantis
Visiems- ir man, ir Tau.

Komentarų nėra: