2012 m. kovo 16 d., penktadienis

Kelias į laisvę


Ačiū Lietuvos Katalikų Kronikos
leidėjams, platintojams
ir bendradarbiams

Šviesaus tikėjimo
Kaip saulės apšviesti,
Dievo aky apsaugoti
Ir Kristaus mokymą,
Tiesą - tik savo valia,
Savo likimą – kankinio,-
Už Lietuvą ir teisę,-
Daug metų prisiėmę,
Taip daugeliui pasaulyje
Naujai akis atvėrę.
Per laisvą, nemeluotą žodį
Sugrįžę prie altorių,
Knygose ir karstuose,
Kalėjimus ir Sibirą praėję...
Po šitiek metų švenčiate
Jau vergo dalią nusiėmę.
Tik per rožančių ir maldas,
Palaikę dvasią ir tikėjimą,
Sugrįžote į Lietuvą
Prie laimės – mūsų ateities
Rankas į dangų vėl pakėlę.
Jums dar ne kartą žmonės
Padėkos ir nusilenks,-
Kiekvienas savo maldoje -
Svajonių ir vilties tikėjime.
Komentarų nėra: