2019 m. balandžio 9 d., antradienis

Vijokliais vainikuota
Gegutė užkukuoja,
Kai deda kiaušinius,
Metus dar suskaičiuoja,
Kiek turim pinigų…

Pavasarį paskelbęs
Nutyla vieversys,
Nes įmintoje pėdoje
Jo vaikai paslėpti…

Strazdas triukšmauja sode,
Kai ima sirpti vyšnia,
Tada ir išgiedosiu
Tau savo giesmeles…

Tegu ant stogo kala
Snapais balti gandrai,
Man gera, kada sąla
Sula po pradalgėm…

Komentarų nėra: