2019 m. balandžio 19 d., penktadienis

Didusis Penktadienis

Ieškantys žmonės
Niekada tegu nemiršta,
Bus laikas ir suras, –
Nėra ribos ir tarp dienos,
Aušros, nakties,
Vakarai – apmąstymams,
Ką ir pamiršome,
Prisimeni gilius jausmus,
Atodūsius ir maldose,
Uždegtas šviesas
Vienos širdies…
Tylu tylu šį vakarą,
Vis plakasi krūtinėje
Mano viltis –
Gyventi nepasiekus pabaigos,
Statyti mūro sienas,
Plytas išplaus lietus
Ir subyrės…
Gyvybės medis dygsta,
Auga ir virsta paliegęs,
Po juo – vanduo,
O viršuje – akmuo,
Medis žydės.
Komentarų nėra: