2019 m. balandžio 2 d., antradienis

Esu laiminga
Nereikia meilės
Šimtą kartų išpažinti,
Prisieki kartą,
Pasakai: „ Esu laimingas’’,
Kad pamačiau ir sutikau,
Prisiliečiu ranka,
Kada sunku,
Suspaudžiu abiem smilkinius
Ir tylime…
Tegu bus ilgas kelias
Su tavimi ar be tavęs,
Nors atmintis sušildo,
Skini vis baltas ramunes,
Buri po daugel metų –
Myli ar nemyli…
Taip reikia rankų,
Nors lyrinės dainos,
Klausai ir vakarais,
Atodūsiai pravirksta,
Tai kas kad mes – seni,
Kuproti ir žili, –
Gaila jaunystės laiko.
Komentarų nėra: