2019 m. balandžio 30 d., antradienis

Drugelis
Galiu mylėti iki proto netekties
Ir tuo pačiu – nekęsti
Už praleistas veltui dienas
Ilgesio verpetuose,
Oi, kokios ilgos ilgos
Ir bemiegės naktys…
Kai vieniši palieka,
Skrenda į liepsnas
Naktiniai ir drugeliai,
Praranda sparnelius – savo spalvas
Ir krenta į bedugnę žemės amžiams…
Koks dydis noras – kilti,
Apkabinti saulę, –
Iš tenai – šilumą,
Vėjelio dvelksmas,
Meilė.
Komentarų nėra: