2019 m. balandžio 29 d., pirmadienis

Šventą dieną
Šventą dieną guli rūpestėliai
Prie šventų paveikslų
Ir maldaknygės senos,
Kalba ir rožančių, –
Byra pirštuose karoliai,
Nuo pačios senovės,
Kiek ją atmenu,
Laukiu švenčių, atlaidų lig šiolei,
MOTINOS dienos,
Pradedu kelius žegnone,
Kaip darydavo mama
Ir kiekviena kaimo moteris
Besimelsdama.
Gegužinės pamaldos –
Kaimyno pirkioje,
O malda Marijai – priedermė,
Užmiršta senoji pagonybė,
Tik vardai aukurus šventus
Vis primena...
Ką tiki, – tas gera,
Ką darai, – dėl gero,
Ką jauti, – tam gera,
Ką sakai, – tiesa
Visų mūsų širdyse.

Komentarų nėra: