2019 m. balandžio 15 d., pirmadienis

Motinai
Saulutė sukasi ratu
Nuo vieno iki kito
Dangaus skliauto,
Pakelia vyturį į dangų
Ir virpa pakraščiai
Mėnuliui iš paskos
Lenktynių einančiam su žvaigždėmis, –
Tokia dangaus seka,
Kaip danguje, taip žemėje...
Naktis pelėdai padeda pagirti
Savo vaikučius,
Nes jie kiekvienai motinai –
Patys gražiausi, –
Užauga plunksnos – išskrenda,
O ji gyva – ne sau,
Paskleidžia džiaugsmą
Po visą pasaulį…
Motinos dieną prisimenu tave,
Motule mano,
Geru žodžiu prisimenu
Ir danguje pasveikinu,
Kaip šviesią saulę.
Komentarų nėra: