2019 m. balandžio 27 d., šeštadienis

Atvelykis
Per didžiąsias šventes
Į gimtinę sugrįžtu,
Klaupiuosi Anykščių bažnyčioje,
Kai varpų gaudesį tik išgirstu,
Prisimenu išėjusius…
Per Atvelykį ar Kalėdos
Atgimstu naujai,
Aukštaitiškai pasikalbu, –
Tokia jau artima tarmė,
Su mamos pienu geriama,
Kol ašara pavirsta,
Kaip Anykšta į Šventąją,
Nejučia ištrykšta…
Lopšinę ošia žydintys klevai, –
Galva net nuo kvapų apsvaigsta,
Bitelių dūzgesy girdžiu
Suklykiant vaiką,
Kuris atėjo į gyvenimą
Dangaus palaimintas –
Gyventi,
Kalbėti ta kalba,
Ką įkvėpė pavasaris...
Komentarų nėra: