2019 m. balandžio 6 d., šeštadienis

Pavasarinis liūdesys
Dieve mano,
Taip vis atsidusdavo mama,
Dar ne taip baisu
Pasaulyje gyventi,
Vis užklumpa ir mane
Pavasarinis liūdesys;
Skverbiasi į širdį,
Kada ievos sprogsta,
Kol kvapnaus lapelio,
Žiedų puokštės nematyti…
Saule mano,
Tu visiems maloni,
Kai švieti
Ir pro debesėlį margą
Žemę pasieki...
Dar šviesu gyventi,
Tik aplanko liūdesys,
Kai toks ilgas vakaras
Ir tamsi naktis…
Žvaigžde mano, –
Tūkstančiai jų – danguje,
Kaip žinoti,
Kuri mano,
Ką ji lemia,
Kai aušra nušvinta po nakties…
Sese mano,
Balta pakalnutė,
Tu žydi prieš Jonines,
O paparčio žiedo
Per gyvenimą ieškojau...
Kur jis,
Pasakyk?


Komentarų nėra: