2019 m. balandžio 3 d., trečiadienis

Kraujo ryšys
Kiekvieną traukia į gimtinę,
Gandras skrenda,
Bėga ir griežlė,
Pavasaris takus pramynė,
Pabarstė gėlėmis,
O žemė, žalumą pamilusi,
Berželio šaką nusvarino
Iki pat savo veido,
Kur kalasi žolė.
Sapnuojasi troba pasvirusi,
O kelias – ilgas ilgas,
Kaip vienas ilgesys,
Takus užžėlė aukštos smilgos,
Į kupstus susiraizgė,
Pro jas prabristi negali, –
Toli tėvų kapai,
Retai lankyti giminės,
Nutrūksta pamažu
Kraujo ryšys…Komentarų nėra: