2019 m. balandžio 6 d., šeštadienis

Sunku kalbėt apie save...
Ar gali piešti verkdamas?
Dažai praskysta,
Baltas lapas užsiteršia,
Blogos mintys slysta…
Ar gali rašyti juokdamasis?
Nepataikysi į eilutę,
Tirti ranka ir lašas tyška,
Ašara ištrykšta…
Ar gali rašyt dainuodamas?
Reikia pirma tą dainą užrašyti,
Kas netelpa širdy,
Visu balsu išrėkti,
Savo jausmą išsakyti…
Visą gyvenimą kenti,
Pieši save ir veidrodyje,
Meluoji sau juokaudamas,
Kraipai dainos žodžius,
Kol neturi menkiausio instrumento –
Sielai pritariančio…
Nejau bus taip ir po mirties
Ar nusineši ten ir nuodėmes,
Blogas mintis
Ir krikštą?

Komentarų nėra: