2019 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis

Pražydo ievos
Šiandien pražydo
Baltai ieva kieme,
Rytoj kvepės ir visas miestas,
Nustelbs klevų kvapus
Ir geltonas pienes…
Gėlės – tai mūsų
Gyvenimo akimirksnis,
Tik žingsnis vienas,
Nulenkia galveles,
Sudžiūsta ir nukrenta žiedas…
Glaudžiuosi po medžiu,
Kai lyja, vėjas,
Nepagalvodama, kad jį nulauš,
Nutrenks perkūniją,
O šiandien – giedra,
Vėjas siūbuoja
Pirmą žiedų kekę
Ievos.Komentarų nėra: