2019 m. balandžio 26 d., penktadienis

Mano gyvenimo vaizdeliai

Ožkytės

Vaikystė ir senatvė – dvi lygiavertės gyvenimo svarstyklės, tik pirmoji kyla aukštyn, o antroji leidžiasi...Pamažu, pamažu – net nepastebi, bet daug kas sugrįžta, tada ir praregi.
Augau kaime, tėvelis užsiimdavo visokiais niekniekiais, – kaip mama sakydavo,- po lauko darbų ir siuvo, taisė laikrodžius, šlifavo akinius net kaimynams. Kai sueidavo artimi kaimynai, lošdavo iš degtukų, būrė kortomis, o jaunimas ir mes, vaikai, žaidėme šaškėmis, šachmatais, kuriuos nudrožė tėtis.
Svetimi už darbą atsilygindavo natūra: kas medaus, linų, puodynių, – ką patys turėjo. Kartą už laikrodžio su bezmėnais prikėlimą iš numirusių kaimynas atnešė dvi baltas ožkytes. Laikėme karvę ir taip girdėme jas atskiedę pieną, greitai ir ant žolės – striksėdavo lauke, o namuose ir ant lovų, stalo, pasiekdavo ir per suolą krosnies viršų, kur miegodavome vaikai, nes neišsitekdavome lovose...
Smagu buvo, kai susiraitydavo sterblėje ir užmigdavo trumpam, o paskui vėl strik strik į naują vietą. Vasarą tėtis prižiūrėjo arklius ir visi kraustėmės į ganyklą, nusivedėme ir ožkytes, – jau buvo paaugusios ir sekiodavo iš paskos kaip šuniukai. Naktį užmigdavo greta ir tokia šiluma nuo jų sklido, o gal švelnumas ir gerumas – tiesiai po širdimi. Rudenį vieną pardavė, o kitą pasiliko, kad būtų veislinė. Deja, nebuvo kaimynystėje ožio, o sukergė su avinu. Gimė negyvi ožkiukai ir ožka neišgyveno. Visiems dangaus paskirta išlaikyti savo liniją…
Po daugybės metų gyvenau ir prižiūrėjau kaime seseris. Visi ten turėjo karves, sugalvojau laikyti, nes irgi gėda dykaduoniauti. Iš pradžių nusipirkau ožką, kurią kaimynė beveik veltui pardavė, nes buvo nepaklusni ir tąsydavo vedama. Kai šokdavo, neišlaikysi – turi paleisti arba pats virsi. Sukergiau ir žiemą atsivedė tris ožkiukus. Du mylėjo, o vieną baltą ožkytę badė, nė artyn prie savęs neprisileido. Tako pamelžus, kas likdavo nuo anų, girdyti pašildytu pieneliu. Tvarte užsibūdavau ilgai, kol viską sutvarkau. Tiek priprato ožkiukai, kad prisėdu, o jie visi trys – ant kelių. Ta, kurią auginau, buvo ir gudresnė, kai tie du susiraitydavo, ji užlipdavo ant jų ir trepsėdavo, kol šie neapsikentę nušokdavo. Pavydūs ir gyvulėliai, ne tik mes, kai kovojame dėl savo meilės.
Dabar vėl prieš akis atsivėrė naujas puslapis – geros moters gyvenimas, nuoširdūs jos piešiniai ir ožkytės. Ačiū už dabartį ir prikeltus prisiminimus.

Ona Baliukienė

Komentarų nėra: