2018 m. spalio 25 d., ketvirtadienis

Suskambėjęs garsas
Maldas išgirsta tik dangus,
Siunčia sielai palaimą,
O žemėje – niekšybės,
Karo dundesys
Ir neapykanta vienų kitiems,
Dar viršų ima…
Melskimės žodžiais,
Atvirais, šmaikščiais
Ir garsiai – giesmėmis,
Roko garsais per žemę,
Būgnus muškime stipriau,
Kad blogis pasislėptų,
Nors ir laikinai,
Giedrėtų galvose
Kas dieną...
Nebėkime, mieli vaikai,
Iš savų žemių,
Jose įsigalės tik piktžolės,
Ne rožės sužydės pavasarį
Rūtų darželiuose.Komentarų nėra: