2018 m. spalio 24 d., trečiadienis

Nuo Gedimino laikųIš naujo pastatyti namą
Kainuoja daug jėgų,
Ištvermės, išmanymo –
Kurti savo valstybę
Ant papročių gilių,
Apginti sienas, kalbą,
Iškelti vėliavas ant bokštų,
Prie savo namų.


Lietuvių kalbos mokytoja N. Abraitytė

Mūsų šalis –
Nuo seno daugiakalbė,
Kaip visiems sutarti,
Kad čia gyvenantys piliečiai
Liktų laisvi ir darnoje,
Suprastų ir lietuviškai,
Bet prisimintų savo prigimtinę,
Po viena vėliava giedotų
Himną Lietuvos,
Dalintųsi darbais ir duona
Su visais kartu –
Būtų idealu.Komentarų nėra: