2018 m. spalio 20 d., šeštadienis

Ką kalba vaikai


– Ką daro vėjas? –
Klausia vaikas…
Ką jam atsakyti?
Aš – ne vėjas,
O tavo mamytė,
Sukuosi po virtuvę,
Kepu, šluoju,
Į parduotuvę skubu
Šuoliais…
Ką veikia mėnuo? –
Vis dar klausinėja.
Ką jam atsakyti?
– Jis miegelį neša
Ant sparnelių iš dangaus,
Mano angelėli,
Nesupyk ir mik…
- - -
– Ką veikia saulė,
Aš jau atsikėliau?
– Kloja žemei patalėlį,
Ateis šalta žiema
Po rudenėlio…
– Ką veiks močiutė,
Kai apsnigs jos galvą?
– Ji ir dabar balta,
Lėtai, labai lėtai
Mes mainomės,
Mano mažyti.
Komentarų nėra: