2018 m. spalio 25 d., ketvirtadienis

PrisikėlimasIrena Degutienė Seime

Daug metų eita
Tuo pačiu keliu
Nuo tėvo kasto šulinio,
Nuo žibalinės lempos,
Molinės trobos
Su nendrių stogu
Ir plūkta asla,
Su milo rūbais,
Pačių verptais ir austais,
Raugintais kailiniais,
Vadinamais skranda…
Dabar jau niekas netikėtų,
Kas buvo ir per karą,
O ir vėliau – po karo,
Gainiojama po Sibirą,
Tremta, paniekinta,
Dvasiškai prievartaujama,
Nužudytais ir mirusiais iš bado,
Kokia išvarginta nepriteklių tauta,
Bet augome ir dirbome,
Šviesių dienų sulaukėme
Su visa Lietuva.
Prisikėlimas mūsų – šventas,
Tai pasakys kiekvienas
Mano bendraamžis,
Užgrūdintas,
Kaip niekada.


Komentarų nėra: