2018 m. spalio 20 d., šeštadienis

Pas savus
Saulutė kyla
Iš miego patalų,
Pažadina paukštelį,
Gėlės atsimerkia,
Vaikutis žiūri
Gerajai mamai į akis,
Kalbina tėvelį,
Su seneliais pasisveikina
Dažnai per atstumus…
Saulutė gulasi
Į miego patalus,
Gėles užmerkia,
Įžiebia žvaigždelių šviesas,
Palinksta motina prie naujo lopšio,
Kalbina vaikelį,
Kad pažiūrėtų į akis...
Visa diena – tik darbas,
Amžina kelionė
Per pievas ir per kalnus
Pas savus.
Komentarų nėra: