2017 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis

Už gražų gyvenimąSukurkim džiaugsmą
Pakviesdami visus į salę,
Tegu vaikai išmoksta
Šokti ir dainuoti,
Plaukti, čiuožti,
Bėgti per gyvenimą
Su juoko gaida,
Sukurkime pasaulį
Be karo, baimės,
Kad to nesimatytų
Vaiko akyse.
Bet niekada neatsispirs
Net visa žmonija
Prieš stichines nelaimes,
Kai šluoja žemę uraganai,
Nežinoma gamtos galia,
Kuri nepaiso ašarų,
Nepadeda malda.

Užuojauta nukentėjusiems


Komentarų nėra: