2017 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis

Augs...Mėlyname danguje
Siūbuoja baltas laivas
Prie jo – saulutės spindulio
Šviesa ryški,
Lyg nusmeigtas ar burę laiko
Didžiulis gėrio kamuolys...
Ir nieko šiandien nebereikia,
Dainuoju savo dainą
Iš visos širdies
Apie auksinį rudenį,
Turtingą laiką,
Pakvipusį auksiniais obuoliais.
Ko dreba geltas lapas,
Kada krenta tyliai?
Gimtoji žemė jį priglaudžia
Ir naują sėklą po juo pasodina,
Augs...


Mindaugėlis

Komentarų nėra: