2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis

Gubų žymėsNesugrįžta vaikai
Tuo taku, kuriuo vedė motulė, -
Į bažnyčią, kai šaukė varpai,
Dabar kryžius ten stovi suklupęs,
Lietaus nupraustas,
Su pilka sermėga...
Nulingavo per lauką rugiai,
O jų vietoje – gubos,
Iškulti pėduose pasilikę grūdai
Sėja pamirštą garsą seniai,
Seno dalgio, trankios kuliamosios,
Lyg į tėvo įmintą čia pėdą...
Iškratau, pabarstau
Juos kiekvieną gelsvėjantį rudenį,
Per žiemą rišu kaspinais,
Lyg pražydusią obelį papuošiau,
Kad sugrįžtų trys broliai,
Tarsi mano vaikai,
Jų keliai išsiskyrė ties kryžkele
Vakarą vėlų,
Tik ne ten, kur tėvai pažymėjo.
Komentarų nėra: