2017 m. rugsėjo 21 d., ketvirtadienis

MelodijosDaina neužsimiršta,
Ji prikelia vaikystę,
Lopšį įsiūbuoja
Ir tada lig debesų skrendi...
Byra iš ten ir meilės žodis,
Kurį tau sakė,
Tu sakei
Netolimoje atminty, –
Jaunystės tėkmėje
Apsvaigę būname visi...
Dabar jau ašara
Takeliu nurieda,
Kai grįžta atmintis.


Komentarų nėra: