2017 m. rugsėjo 21 d., ketvirtadienis

Iš mokytojos praktikos

Bendravimo kultūra

Pamoka yra įtemptas darbo laikas. Mokytojas ir mokiniai jau vakare pasiruošia, kitos dienos užduotys nėra netikėtos, bet skatina toliau žengti, kuriami šilti santykiai. Visada pagalvoji: „Juk jie – mano vaikai“, gal tik kiti mokytojai moko manuosius.
Susipažįstame rugsėjo pirmąją, visi atsistoja, pasako savo vardą ir pavardę, o aš stovėdavau visą likusį gyvenimą, net dabar sunku nusėdėti...Penktoje klasėje, kai pasirenka, kur kas nori sėdėti, susidarau klasės planą ir iki Naujųjų metų jau žinau visų vardus ir pomėgius. Niekada nereikalaudavau atsistoti pamokos pradžioje, nepatinka ir dabar bildesys. Darbas turi būti ramus. Po pusmečio nebekeldavo ir rankų, nes matai vaiko akis ir žinai, kada jis jau pasirengęs atsakinėti. Yra žmonių, kurie ir suaugę nenori prieš auditoriją kalbėti, o klasėje – tuo labiau. Didelis stresas, jeigu paklaustum nepasiruošusį. Pamokos pradžioje prieidavo ir pasakydavo, kad šiandien neišmoko pamokos (pamiršo ar patingo, kažkas atsitiko), neteko, kad pameluotų, neklausdavau per tą pamoką, o kitą dieną pats atnešdavo sąsiuvinį, pasisiūlydavo atsakinėti. Toks buvo susitarimas nuo pirmų dienų. „Ačiū“ pasakydavau kiekvienam, net ir tam, kuris suklydo.
Vyresnėse klasėse - kiti metodai, visi turėdavo užduotis kitai dienai ir jautėsi atsakingi už visą grupę, nes sėdėdavo klasėje ratu, pasirinkdami draugus. Būtų net neįmanoma kilti ir vėl sėstis.
Pertraukų metu įsijungdavau į mokinių būrį ir išprovokuodavau žaidimą, šokį...Daug metų pati šokau ir dainavau folkloriniuose ansambliuose, nebuvo problema ir mokykloje, susirinkdavo penktokų būrys, vos tilpdavo klasėje repeticijoms. Turėjome ir tautinius drabužius, eidavome po pamokų į kitas mokyklas, teko ir specmokykloje ne sykį koncertuoti. Dabar gal jau tokių nėra, o tada Veliučionių mokykla buvo už miesto ribų. Nebuvo jokių pašaipų ar kitokių nemalonių įspūdžių.
Lankiau Vilniaus konservatorijoje kursus, buvo galima stebėti, kaip ruošiami studentai.
Mokykloje irgi lankė mokytojos folklorinį būrelį, buvo smagu, užteko laiko ir vakarais susirinkti.
Mokykime ir mokinius savo pavyzdžiu, tada ir tėvai prisijungia, padeda.


Ona Baliukienė

Komentarų nėra: