2017 m. rugsėjo 18 d., pirmadienis

Iš mano atsiminimų

Pamokų paįvairinimui

Kai pradėjau dirbti mokykloje, buvau priversta ieškoti būdų, kaip sudominti mokinius, kad skaitytų, įsidėmėtų sunkios rašybos žodžius.
Pirmas būdas: ieškoti knygose ar laikraščiuose klaidų ir už 10 surastų trimestre pakeldavau vienu pažymiu, nes daug dėmesio tada skirdavo spauda rašybai, sunkoka buvo surasti. Paskui ir parašydavau penketuką, vėliau – dešimtuką už pamoką. Pasiteisino.
Pamokos pabaigoje rašydavome lentoje 10 sunkesnės rašybos žodžių, jeigu parašydavo, gaudavo dešimtuką. Nevertindavau, jeigu suklysta, bet eidavo kitas mokinys rašyti ir t. t. Niekas nepasakinėdavo, nes visi norėjo rašyti. Po kelerių metų vienas mokinys, atlikdamas pas mane praktiką, prisipažino, kad prisimena visus žodžius, kuriuose kažkada padarė klaidą, netgi draugų klaidas prisimena.
Leisdavau, kai parašo rašinį, apsikeisti sąsiuviniais ir ieškoti draugo klaidų, pažymint paraštėje varnele, paskui patikrindavau ir už pastabumą gaudavo balą prie savo rašinio.
Ir dabar prisimenu, kaip stropiai visi dirbdavo.
Per raiškiojo skaitymo pamokas pasirinkdavo patys kūrinius ar ištraukas ir atsiskaitydavo ne man, o klasei. Vertindavo visi, nes turėjau padariusi lentelę, į ką reikia atkreipti dėmesį deklamuojant eilėraštį ar prozos ištrauką. Pamokoje buvau lygi su mokiniais, tik į žurnalą parašydavau galutinius pažymius. Kasmet, be ypatingo pasiruošimo, turėdavau ką vežti į konkursus, dalyvaudavo mokiniai televizijos laidose.
Nepykite ir dabar, mieli žmonės, jeigu neiškentusi pataisau tekste pastebėtą klaidą. Pataisau radusi ir „Delfi“ straipsniuose. Komentarų neskaitau, nes...Oi, gali iš gėdos raudonuoti, kad buvai prasta mokytoja ar kiti kolegos neišmokė...O gal jiems nusispjauti į mūsų branginamą kalbą?


Ona Baliukienė

Komentarų nėra: