2017 m. rugsėjo 26 d., antradienis

Dievų instrumentasRamiam gyvenimo rytojui
Reikia duonos ir taikos,
Kad tėvas artų,
Bertų grūdą,
Mama užbiržytų pernykščiu šiaudu,
Brolis užakėtų,
Sesė atneštų ąsotėlį atsigerti
Beržo rūgšties –
Nesaldintos sulos,
„Ačiū“ įbertų,
„Padėk dieve“ prie jo...
Viskas – iš žemės,
Viskas – dangui,
Kur mėnesėlis, saulė
Ir kelrodė žvaigždė...
Girdžiu, kaip ošia miškas,
Vyturėlis žadina,
Iš tos giesmės ir mano balsas,
Kvapas duonos šventos
Ir fleitos vedanti
Melodijos srovė...
Jei girdime abu,
Dėkok.


Komentarų nėra: