2017 m. rugsėjo 18 d., pirmadienis

Rudenėjanti gatvė


Skiriu mokinio Domininko mamai Marytei

Kiekviena pakelė,
Miško takelis,
Šviesesnė proskyna
Pakyla pasitikti saulės,
Lyg atsidūsta rudenėjanti gamta,
Parodo, koks gražus pasaulis,
Kada neši ir dovanoji,
Ką ranti užaugusį,
Tik nuo savęs...
Dabar, po daugel metų,
Tavo sūnus ir tu
Vis esate man dovana,
Pasidalinsiu, jei reikės,
Ir duonos rieke,
Rugsėjo riešutų geltonų sauja,
Kad tik gyventume
Vienoje gatvėje,
Kur skuba, bėga mūsų dienos,
Kai užsidega žara...


Komentarų nėra: