2017 m. gegužės 5 d., penktadienis

Padžiauta ašaraMama, visą gyvenimą
Tu baimėje gyvenai,
Kad pritrūks duonos,
Neužteks bulvių ligi pavasario,
Kai nuo paskutinio pieno
Grietinę graibei,
Žinojai – nebus jos šeimai
Iki naujos žolės,
Karvutę virvėmis pakelti teko...
Kartojasi pavasario aidai,
Nors jau kiti paukšteliai
Prie inkilų šneka,
Turbūt jie tavo vargą tęsia...
Vėl pigūs rūbai,
Kažkieno išmesti skudurai,
Dešimtmetį tie patys skalbiniai,
Tarsi nelaimės vėliavos
Vėjyje kabo...
Mama, ne viską pasakiau,
Atleisk man, mama.
Komentarų nėra: