2017 m. gegužės 13 d., šeštadienis

Nuoširdūs žodžiai


Ona Baliukienė


Gražūs mūsų ežerai,
Nuoširdūs žmonės,
Kalbiesi su visais,
Tarsi su savo artimaisiais,
Seniai pažįstamais,
Nes ir tie patys rakandai,
Iš medžių išdrožti,
Dar primena senovę,
O pušų drevėse
Vaikus augina voverės...
Mes čia gyvename,
Gyveno netoli seneliai,
Sujungs ir mus dangus
Ir skubantys upeliai...
Apsižvalgai aplinkui,
Išsprūsta žodis:
Kaip gražu,
Oi, Dieve mano.

Komentarų nėra: