2014 m. rugpjūčio 20 d., trečiadienis

RokasTiktai jauni neklausia
Ir atsakymo nelaukia, –
Jų jėgos leidžia
Lėkt su vėjeliu,
Lašas po lašo
Akmenį pragraužia
Ir taip sustingsta
Su melodija sykiu.
Jinai tranki,
Kaip širdies varpo dūžis,
Dar kaitinamas ant ugnies
Pavirsta ir kalaviju,
Kai kerta, iš toli jau girdisi,
Net ant piliakalnių aukštų.
Visi upeliai – žanrai
Teka per svajonę,
Ne kartą išgirstą,
Ir siekia aukštumų,
Kad pakartotų pamėgtą melodiją,
Pridėtų ir savų...
Kai prakaitas kūną užlieja,
Prabyla šviesos scenoje:
Gyvenimas – veidmainis,
Šiandien – vėjas,
O kitą dieną
Tampa kryžiumi...

Komentarų nėra: