2014 m. rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis

Po ąžuoluGrybai geri – prie ąžuolų,
Tenai jų šaknys tvirtos,
Iš vienos sėklos – medis,
O grybų – visas pulkas...
Apsėjo rudenį laukus
Artojas šeimininkas,
Rugpjūčio derlius nepražus,
Kai jį protingai renka.
Galva – troba,
Susodinai šeimyną, lauki,
Kada motulė žemė
Padalins po šaukštą...
Aukšti kotai
Boluoja iš toli – tai pamatas namų,
Kad viršuje sutūptų mintys,
Pasidalintų su mišku
Ir savo čiulbesį
Praskrendantys paukščiai,
Jeigu miške ramu,
Smagu grybauti...
Klausykite, čia pat, ne už kalnų,
Griaustinis trankosi.Komentarų nėra: