2014 m. rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis

ČiurliaiTu išskridai iš lizdo
Ir leki padange,
Ten tavo skrydį
Apdainuoja vėjas,
Žaibas debesy,
Pailsi, kai grįžti
Į savo namą brangų,
Trumpam jo langą praveri
Ir vėl skrendi, skrendi...
Nepasipuošęs brangiais rūbais,
Visas vienodai pilkas,
Sparneliai – strėlės
Smaigsto debesis
Ir tokios trumpos giesmės,
Nes laiko neturi,
Skrendi, skrendi...
Mūsų gimtinėje – tik tavo laikas,
Su manimi pasidalini,
Kada žiūriu į dangų,
Matau tenai tave,
Dar visą būrį, –
Tavo vaikai
Mano vaikams – ne svetimi, –
Pakylame ir skrendame aukštyn visi...Komentarų nėra: