2014 m. rugpjūčio 23 d., šeštadienis

Keturi skaičiai



Ruduo išbarstė saulės karštį
Po visus keturis kampus –
Tai mūsų namas, mūsų erčios,
Kur gera ir ramu...
Šiandieną melsiuosi už tuos,
Kurie prikaustyti
Prie lovos kojų keturių,
Nepakelia net šaukšto,
Vandens stiklinės,
Neateina prie lango,
Kurį jums atveriu,
Dar tuos ir šiandien prisiminsiu,
Kurie praradę viltį
Ir užsidarę tarp sienų keturių.
Mano mažytis kambarys
Ir stalas keturkampis,
Prie slenksčio – saulė
Rieda apvaliu ratu,
Kada į vakarą visi nužengsime,
Apsėsime dirvas ir stalą,
Kuriame daug duonos,
Iš vieno trupinio,
Brangesnio ir už auksą, –
Tai mūsų dienos,
Rudenėjančių laukų...
Jums dovanoju,
Ką pati turiu.


Komentarų nėra: