2013 m. kovo 28 d., ketvirtadienis

Visi mes - giminės
Skiriu vaikaičių promočiutei Stasei Striškienei,
Laptevų tremties aukai

Neliktų ašarų,
Jeigu galėtume
Visus apverkti,
Taip išsilietų Nemunas
Iš savo krantų:
Ir vasarą, ir žiemą;
Rudenį, pavasarį
Po lašą vis lašėtų
Nuo tremtinių iš Lietuvos
Namų stogų.
Nuo karštų ašarų
Varvekliai nesustingta,
Tekės vis sielos upeliu
Ir klausinės dar net vaikaičiai,
Kas turėjo teisę -
Be teismo ir kaltės
Sugriauti likimus.
Jeigu ne ašaros,
Tegu dangus nuteisia,
Kas davė ženklą
Ištremti net vaikus.
Kas dieną jiems
Po ašarą skiriu.Komentarų nėra: