2013 m. kovo 22 d., penktadienis

Mūsų metų pasaka
Kalbu su pasaka,
Bet tu atsiliepi...
Nejau tu – pasaka
Mano širdy?

Žiūriu į dangų,
Tu į mane žiūri...
Nejaugi tu dangus
Mano aky?

Klausau už lango,
Tu tyli, tyli...
Nejaugi tu žiema
Tik mano smilkiny?

Jaučiu, susirenka vanduo,
Užutėkis minty...
Nejaugi tai pavasaris,
Žibutės – atminty?

Paglostau beržą,
Šypsosi balti veidai...
Nejaugi mūsų pasaką
Tu pamiršai?


Komentarų nėra: