2013 m. kovo 28 d., ketvirtadienis

Svarbūs darbai
Kalbu su beržu,
Nes pavasario sulaukiau;
Nusipirkau ąsotį,
Maniau, į jį tekės sula,
Aukštai ir inkilą iškelsiu,
Užaugs vaikai,
Bus rudenį branda...
Iš laiko avižą braukiau,
Maniau, į sulą bersiu,
Užraugsiu vasarai,
Bus rugiapjūtei atgaiva,
Po auksine guba
Statysiu molinį ąsotį -
Kvepės duona pagardinta
Ir trupiniais soti dirva...
Maniau, darželį apsitversiu,
Oi, kaip žydės jurginai
Ir bijūnas baltas,
Žiūrės jie atsirėmę
Ir nuvožę kepures...
Maniau, net akmenį prikelsiu
Ir paramstysiu beržą,
Kad šaknys tik į gylį skverbtųsi,-
Ant jų tekės
Pavasario sula.
Komentarų nėra: