2013 m. kovo 21 d., ketvirtadienis

Pokario aukomsJaunieji poetai, Tomas Taškauskas

Ko nebėra,
Tam jau nebesvarbu,
Ką rašo ant jų kapo.
O daug yra tokių,
Kurie vis rašo, rašo,-
Nebe prisimena ir datų,
Painioja faktus,
Bet rašo, rašo, rašo...
O mūsų žemė tyli -
Jai visi savi,
Visus juos priglaudė ir mato,
Kur įminta pėda,
Kur gulintis akmuo;
Prakalbina kelius
Į praeitį ir ateitį.
Nulenkiu galvą
Prie visų Lietuvos akmenų,
Parašau žodį svarbų:
LAIKAS.
Tegu nelieka jis užmarštimi
Ant žuvusiųjų kapo.
Rašykite apie visus -
Tai Jūsų pareiga,
Didžiulis darbas.


Komentarų nėra: