2013 m. kovo 23 d., šeštadienis

Kai mes - ne poroje
Takai per smėlį -
Geltoną ar iš molio,-
Galiu basa nueiti
Per žalią pievų tolį.
Nuo smilgos braukia rasą,
Byra gegutės ašaros,
Rieda saulė raudona
Į vakarėlį...
Keliai žvyruoti -
Jau reikia apsiauti,
O kur mano bateliai -
Be klumpių,
Ant kurpalių,
Išdrožtų tik iš liepų,
Surištų vis iš karnų
Ant abiejų kojelių...
Oi, gatvės būna grįstos
Ir lauko akmenėliais,
Padus nudaužia
Pirštus nuspaudžia,
Kulnus nutrenkia,
Išspaudžia ašarėlę...
Ne tavo aš mergelė,
Ne tu mano bernelis,
Nors mes iš vieno krašto,-
Aukštaičių ar Žemaičių,-
Vis tas pats akmenėlis.

Komentarų nėra: