2013 m. kovo 30 d., šeštadienis

Iš kiškių gyvenimo
Kada prasta diena,
Ziukis savo kieme,
Kai tiktai šventės,
Kur toliau išeina...
Jeigu zuikienė neseka pėdų,
Net ir į galvą neateina,
Kad zuikiui su kita smagu,-
Ten šokiai, dainos.
Nereikia plauti indų:
Duodi pinigų
Ir visko ant stalelio pilna...
O naktį nejauku
Sugrįžti į namus,
Todėl sulaukia ryto
Ir dažnai toks perkaręs pareina...
Ziukienė neša pusryčius,
Pagirdo ir paglosto meiliai -
Juk šitiek laukė,
Net pražiūrėjo savo langus...
Kol ilsisi zuikelis,
Kitas šventadienis ateina.


Komentarų nėra: